امکان چاپ مقالات در ژورنال های معتبر وزارت علوم
1399/10/07

دبیرخانه کنفرانس با افتخار اعلام می کند که امکان چاپ مقالات در ژورنال های معتبر  وزارت علوم فراهم است. برای اطلاعات بیشتر در مورد زمان و چاپ مقالات با دبیرخانه تماس بگیرید